آزمایشگاه آنالیز فلزات (کوانتومتری OES )

آزمایشگاه اسپکترومتری نشری

این بخش از آزمایشگاه بعنوان یک رکن اصلی در مسیر شناسایی مواد فلزی با استفاده از تکنولوژی جدیدترین دستگاه ها و با استفاده از کارشناسان با تجربه، عهده دار مسئولیت تعیین ترکیب شیمیایی فلزات و مطابقت آنها با استانداردهای موجود میباشد.


این آزمایشگاه با دارا بودن دستگاه هایی با قابلیت های مختلف و با بهره گیری از تعداد فراوان نمونه های استاندارد جهت کالیبراسیون روزانه و ساعتی دستگاه ها و با دسترسی به آخرین ویرایش های استاندارد معتبر بین المللی و با استفاده از تجربه کارشناس خود قادر به ارائه خدمات آزمایشگاهی متعددی می باشد.

oes

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه اسپکترومتری نشری (کوانتومتری OES ) :

– تعیین ترکیب شیمیایی به روش کوانتومتری به صورت مخرب یا به صورت حداقل ممکن تخریب 
– شناسایی مواد فلزی و مطابقت آن با استاندارد ها و آلیاژهای تجاری رایج 
– شناسایی عناصر Trace 
– شناسایی عناصر ناخواسته 
– آزمون کوانتومتری به صورت غیر مخرب با حداقل تخریب 

پخش ویدیو

به طور کلی مواد فلزی مورد آزمون در این آزمایشگاه به شرح ذیل می باشد:

– فولادهای ساده کربنی و کم آلیاژ، فولادهای خوش تراش 
– فولادهای آلیاژی، زنگ نزن و نسوز 
– فولادهای ابزار 
– فولادهای ماریجینگ 
– فولادهای هاد فیلد 
– چدن های معمولی (خاکستری، مالیبل، داکتیل و سفید) 
– چدن های آلیاژی (نای رزیست، نایهارد) 
– آلیاژ های پایه آلومینیوم 
– آلیاژ های پایه مس  – آنالیز برنج – آنالیز برنز – آنالیز آلیاژ مس قلع
– آلیاژ های پایه روی 
– آنالیز الکترود های/فیلرهای جوشکاری 
– آنالیز محل جوش

پخش ویدیو