TSS

شرکت تحلیل صنعت سهند

TSSمهندسی معکوس و کنترل کیفیت

TSSمتالورژی و خدمات آزمایشگاهی مواد

TSSتستهای مخرب و غیر مخرب

خدمات آزمایشگاهی

این مجموعه در زمینه  آزمایشگاهی کوانتومتری  ، خواص مکانیکی ، متالوگرافی ، تستهای مخرب و غیر مخرب ، خوردگی  و عایقها ، مهندسی جوش ، سختی سنجی ، آزمونهای پرتابل ، تستهای عملکردی ، نمونه سازی و  تست زمین های بازی و ورزش    در حال فعالیت میباشد.

اطلاعات بیشتر

مهندسی معکوس

خدمات  اسکن سه بعدی  /  پرینت سه بعدی

اطلاعات بیشتر

برنامه نویسی

این شرکت در زمینه  آماده سازی  نرم افزارهای سفارشی با محوریت  فعالیتهای مهندسی  در حال فعالیت و گسترش خدمات در این زمینه میباشد.

اطلاعات بیشتر

آموزش

استانداردها    /    مقالات    /     دوره های آموزشی    /     تازه های دنیای صنعت

اطلاعات بیشتر
TSS

تحلیل صنعت سهند

شرکت تحلیل صنعت سهند، شرکتی خصوصی است که به فعالیت های فنی و مهندسی، خدماتی و آموزشی در زمینه  های وسیعی از صنایع با محوریت صنایع فلزی درحال فعالیت میباشد.

TSS

تحلیل صنعت سهند

در کنار فعالیت های اصلی ، این شرکت دارای مجتمع آزمایشگاهی و واحد بازرسی فنی فرایندها و کالاهای صنعتی است که افتخار  ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای و بازرسی در زمینه های ادوات ، ملزومات ، تاسیسات ، سازه ها و قطعات صنعتی و عمرانی را داراست . 

........... موسس و مدیر عامل
حسن جمالی رفیع
........... مدیر فنی
صمد غیبی

برای تحقق بهینه ایده هایتان در کنار شما هستیم.