درباره ما :

  شرکت تحلیل صنعت سهند، شرکتی خصوصی است که به فعالیت های فنی و مهندسی، خدماتی و آموزشی در زمینه  های وسیعی از صنایع با محوریت صنایع فلزی می پردازد.

در کنار فعالیت های اصلی ، این شرکت دارای مجتمع آزمایشگاهی و واحد بازرسی فنی فرایندها و کالاهای صنعتی است که افتخار  ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای و بازرسی در زمینه های ادوات ، ملزومات ، تاسیسات ، سازه ها و قطعات صنعتی و عمرانی را داراست .

اهداف :

مجتمع آزمايشگاهي شركت تحلیل صنعت سهند با اعتقاد و ايمان به الطاف و عنايت بي كران الهي  و اعتماد به كاركنان ساعي و توانمند خويش خط مشي كيفيت خود را بر سه محور اساسي زير قرار داده است.

  • انجام خدمات بازرسی فني وآزمايشگاهي صحيح و دقيق در اسرع وقت
  • ارتقاء سطح رضايت و اعتماد مشتريان با انجام خدمات بازرسی فني و آزمايشگاهي مطابق با نيازهاي آنها
  • بهبود مستمر سطح كمي و كيفي فعاليتهاي آزمايشگاهي

 

مدیر عامل  :  حسن جمالی رفیع

خط مشی شرکت :

مديريت و كاركنان مجتمع آزمايشگاهی تحلیل صنعت سهند براي دست يابي به اهداف كلي فوق با مبنا قرار دادن استاندارد ISO / IEC 17025  و ISO /IEC 17020 خود راملزم ومتعهد به اجراي الزامات استاندارد مذكور ميدانند و با بكاربستن تمام تعهد و تخصص و مهارتهاي خود در اين راستا كوشش خواهند نمود . 

مدیرعامل : حسن جمالی رفیع