این آزمایشگاه آزمون های عمومی شامل کشش، فشار، ضربه، خمش و سختی سنجی و آزمون های تخصصی که براساس استانداردهای مختلف مربوط به محصولات خام یا محصولات کار شده تعریف می شوند را به انجام می رساند.

 

این آزمایشگاه آزمون های عمومی شامل کشش، فشار، ضربه، خمش و سختی سنجی و آزمون های تخصصی که براساس استانداردهای مختلف مربوط به محصولات خام یا محصولات کار شده تعریف می شوند را به انجام می رساند. این آزمایشگاه توانایی ارائه خدمات آزمایشگاهی به صنایع مختلفی شامل صنایع فلزی، صنایع نفت و گاز، صنایع اتومبیل و قطعه سازی، صنایع راه و ساختمان، صنایع هوایی و هواپیمایی و پیمانکاران یا تامین کنندگان کالای مرتبط با این صنایع را دارد. 

آزمایشگاه مکانیکی براساس دستورالعمل های ارائه شده از طرف مشتریان امکان انجام آزمون های عملکردی یا خاص تعریف شده را دارد و مشتریان می توانند با تماس با کارشناسان آزمایشگاه امکان انجام سایر آزمون ها که در فهرست مشخص نشده اند را بررسی نمایند. ما با داشتن امکانات مناسب ماشین کاری و آماده سازی نمونه کلیه مراحل تهیه نمونه های استاندارد و انجام آزمون را تحت نظارت کارشناسان ممتاز و پرسنل باتجربه انجام داده و از هرگونه پیشنهادی در ارائه بهتر خدمات آزمایشگاهی استقبال می نماییم. مهم ترین شاخص هایی که در این بخش قابل اندازه گیری است عبارتند از  : تنش تسلیم و تنش نهایی و میزان ازدیاد طول و میزان جذب انرژی ضربه و تعیین عدد سختی قطعات در مقیاس های گوناگون و غیره

سختی سنجی به دليل سريع بودن آزمون و نياز به آماده سازی سبک، يک روش سريع در تعيين خواص مكانيكی قطعات است. همچنين از عدد سختی می توان جهت تعيين ماكرو ساختار و ميكرو ساختار قطعات استفاده كرد. اين روش آزمون می تواند بدون نياز به تخريب نمونه انجام پذيرد. سختی سنجی با توجه به تنوع ها، مقياس ها و نيروهای اعمالی برای خانواده گسترده ای از فلزات و غير فلزات مورد استفاده قرار می گيرد. همچنين سختی سنجی يک روش مرجع برای تعيين صحت عمليات حرارتی اعمالی بر روی قطعات است.

پخش ویدیو

مهم ترین خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه مکانیکی :

– تعیین ازدیاد طول قطعات تحت نیروی کششی با استفاده از EXTENTIOMETER   
– آزمون ضربه شارپی براساس ASTM E23 
– آزمون فشار مکانیکی 
– آزمون خمش طبق استاندارد ASME SEC IX, ASTME291 , ASTME191 
– آزمون های اختصاصی مربوط به پیچ و مهره ها شامل کشش با آماده سازی، کشش با مقطع کامل (full size)، بارگواه ،wedge test و سایر 
– آزمون های اختصاصی مربوط به لوله ها شامل تخت کردن وغیره برای لوله های بدون درز یا جوشکاری شده براساس استانداردهای مربوطه نظیر API 5L، ASTM A53، DIN 1626، DIN 1629، ISO 11960 و … 
– آزمون های اختصاصی مربوط به تاییدیه دستورالعمل های جوشکاری (PQR) شامل کشش عرضی جوش، خمش عرضی یا طولی جوش ،Nick Break ،ضربه شارپی از نواحی مختلف جوش براساس ASME، AWS، API 1104 و ISO 15614 
– آزمون های اختصاصی برای الکترود و سیم جوش مطابق استانداردهای AWS، ASME SECII 
– آزمون های عملکردی و اعمال نیروی کششی یا فشاری بر روی مجموعه ساخته شده 
– آزمون های فشار مربوط به دریجه های فاضلاب بر اساس DIN 124 
– آزمون های مربوط به سیم بکسل ها و طناب های فولادی بر اساس استاندارد های ملی یا بین المللی 
– آزمون های صحت کلگی و ترکمتری 
– آزمون ثابت فنر

– آزمون کشش در دمای محیط، براساس استانداردهای متنوع ملی، منطقه ای، بین المللی ISO 6892 یا بر اساس استاندارد کشورهای صنعتی نظیر ASTM A370، ASTME8، JIS Z2201 

– تعیین سختی پروفیلهای جوش

– تعیین سختی انواع فلزات به روشهای مختلف به روش مخرب

– سختی سنجی به روش ميكرو (MHV)

– سختی سنجی به روش برینل , ویکرز , راکول

– سختی پرتابل در محل – میکروهادنس و تعیین عمق نفوذ سختی و کربن دهی و دکربناسیون قطعات فولادی

– آزمون کشش در دمای محیط، براساس استانداردهای متنوع ملی، منطقه ای، بین المللی ISO 6892 یا بر اساس استاندارد کشورهای صنعتی نظیر ASTM A370، ASTME8، JIS Z2201 

– تعیین ازدیاد طول قطعات تحت نیروی کششی با استفاده از EXTENTIOMETER   

– آزمون های عملکردی و اعمال نیروی کششی یا فشاری بر روی مجموعه ساخته شده 
– آزمون ثابت فنر
– آزمون فشار مکانیکی 
– آزمون خمش طبق استاندارد ASME SEC IX, ASTME291 , ASTME191 

– تست هیدرو استاتیک و نشتی مخازن و کپسول های گازی

– تعیین نقطه تسلیم , مقاومت نهائی یا گسیختگی , ازدیاد طول فلزات

– تست ضربه شارپی   و ایزود

-آزمون ضربه شارپی براساس ASTM E23 

-ضربه شارپی از نواحی مختلف جوش براساس ASME، AWS، API 1104 و ISO 15614