اسکنر سه بعدی و مهندسی معکوس ابعادی 

خدمات اسکنر سه بعدی   (3D SCANNER)

در این بخش از آزمایشگاه،  اسکن سه بعدی قطعات صنعتی، غیرصنعتی و کلیه قطعاتی که نیاز به طراحی مجدد و مدلسازی سه بعدی دارند از قطعات ریز گرفته تا بزرگ با دقت بالا و کیفیت عالی انجام می گردد. فرمت خروجی مدل سه بعدی STL می باشد که اکثر نرم افزارهای مدلسازی این فرمت های خروجی را پشتیبانی می­کنند.

خدمات قابل ارائه در این بخش به شرح زیر می باشد:

  • اسکن سه بعدی و ارائه فایل ابر نقاط و نقشه سه بعدی  از قطعات صنعتی
  • اسکن سه بعدی و ارائه فایل ابر نقاط و نقشه سه بعدی  از قطعات غیر صنعتی   و هنری   (طرح های چوبی، مجسمه و …)
  • طراحی و مدلسازی انواع قطعات و مجموعه ها
  • ارائه گزارشات بازرسی کامل قطعات و مجموعه ها( کنترل ابعادی GD&T)
  • ارائه خدمات اندازه برداری در محل صنایع
  • مقایسه ابعادی قطعات ساخته شده با مدل