پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی قطعات صنعتی و غیر صنعتی تکنولوژی پرینت سه بعدی روزبه روز درحال توسعه است . پرینت سه بعدی فرآیند […]

Read more

اسکن سه بعدی

اسکنر سه بعدی و مهندسی معکوس ابعادی  خدمات اسکنر سه بعدی   (3D SCANNER) در این بخش از آزمایشگاه،  اسکن سه بعدی قطعات […]

Read more