خدمات ما

خدمات شرکت تحلیل صنعت سهند کوانتومتری خواص مکانیکی متالوگرافی تستهای غیرمخرب مهندسی جوش مدلسازی سه بعدی پرینت سه بعدی خوردگی و عایقها […]

Read more

تماس با ما

تلفکس: 4457341(413)98+ واتساپ : 9367301201  98+ موبایل:   9143002723  98+  ،  9143108386  98+ www. sahandindustry .com آدرس  :  آدرس : تبریز – منطقه […]

Read more

درباره ما

درباره ما :   شرکت تحلیل صنعت سهند، شرکتی خصوصی است که به فعالیت های فنی و مهندسی، خدماتی و آموزشی در […]

Read more