– تست عملکرد  انواع سیبک خودرو

 – تست خستگی سیکلی

– سایر تست های سیبک مطابق استاندارد ملی 3391 و مطابق سابکو ایران خودرو و مگا موتور سایپا

– تست مقاومت هیدرواستاتیکی کپسول های گاز پرتابل

– تست های مقاومت انواع یراق آلات و اتصالات