تحقیق و توسعه

- آزمون های تحقیقاتی مخرب و غیر مخرب
- مهندسی معکوس قطعات و مجموعه های صنعتی تولید شده با تکنولوژی های مختلف
- تحقیق در مورد آلیاژهای ریخته گری ویژه و فروآلیاژها و آلیاژهای مس و آلومینیوم و روشهای تولید آنها
- طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی در زمینه متالورژی و مواد و تست های عملکردی قطعات و مجموعه های صنعتی
- پروژه های تحقیقاتی بهبود روش های تولید قطعات و مجموعه های صنعتی و اصلاح فناوری های تولید موجود